Muddring och slåtter

Nätsidornas avsnittet om Vattenbyggnadsarbeten har publicerats

Aktuellt

03.02.2023
Muddring och slåtter

Avsnittet som berör vattenbyggnadsarbeten (exempelvis muddring och slåtter) har nu publicerats på hemsidorna. Formuläret för tillstånd för muddring är ännu under uppbyggnad och därför rekommenderas det ännu att i första anhålla om tillstånd per mejl till addresen sude@sundom.fi.