Ansökan om köp av arrende

SDL Logo Groen test

Ansökan om köp av arrendetomt

 

Sundom delägarlags höststämma beslöt den 29.11.2023 att fortsätta beredningen av eventuell försäljning av villatomter. Enligt stämmans beslut kommer styrelsen, på basen av inkomna ansökningar, att förbereda max fem tomter till försäljning. Ansökningstiden är öppen mellan 15.2.2024 kl. 12:00 och 15.3.2024 kl. 11:59.


Styrelsen kommer att kontakta er med anledning av er ansökan om att få köpa arrendetomten. Därför är det viktigt att vi får era korrekta kontaktuppgifter. Höststämman 2024 kommer att besluta om en eventuell försäljning fullföljs.

Genom att fylla i nedanstående blankett har ni anmält ert intresse att köpa er arrendetomt.