Fritidsfiske

Tillstånd för fritidsfiske

Fiske på Sundom delägarlags vattenområden

Sundom delägarlag beslutar på den årliga höststämman om nästa års fiskekortsavgifter. Nedan hittar du de aktuella fiskekortsavgifterna.

DELÄGARKORT FÖR FISKE MED NÄT

Ett delägarlagskort för fiske på Sundom delägarlags vattenområden kostar 25 €. Mängden nät som får användas bestäms av delägarens antal andelar i fastigheten 905-876-1-3. Delägarkortet gäller för fiske under tiden 1 maj 2023 till 30 april 2024. I nedanstående tabell hittar du avgifterna för delägare:

Andelar i Sundom delägarlag

Tillåtet antal nät (avgift 25 €)

0,001–0,016

2

0,017–0,031

3

0,032–0,047

4

0,048–0,064

5

0,065–0,079

5

0,080–0,095

6

0,096–0,111

7

0,112 →

8

Delägare som önskar fiska med fler nät än vad andelarna berättigar till betalar en tilläggsavgift på 5 € / nät. Det maximala antalet nät som en delägare får fiska med är 8 st. Fiskekort för spöfiske med mer än 1 spö ingår inte i delägarkortet.

Är du osäker på om du är delägare eller hur stor din andel är? Fyll i vårt öppna formulär så tar vi kontakt.

ÖVRIGA FISKEKORT

Om du inte är delägare i Sundom delägarlag kan du ändå fiska på delägarlagets vattenområden. Nedan hittar du avgifterna för personer som inte är delägare eller som är delägare men önskar spöfiska med fler än 1 spö:

Notera att Sundom delägarlags fiskekort för spöfiske inte behöver betalas om den som fiskar endast använder ett spö i gången och har betalat den statliga fiskevårdsavgiften. Statens fiskevårdsavgift behöver dock inte betalas för personer under 18 år eller 65 år fyllda som endast fiskar med ett spö i gången.

KORTTYP

FISKESÄTT

AVGIFT (€)

DAGKORT

SPÖFISKE

10 €

VECKORT

SPÖFISKE

20 €

SÄSONGSKORT (1.6-30.9)

SPÖFISKE

40 €

SÄSONGSKORT (1.6-30.9)

NÄTFISKE (HÖGST 4 NÄT)

60 €

SÄSONGSKORT (1.6-30.9)

NÄTFISKE (5–8 NÄT)

60 € + 12 € / NÄT

ÅRSKORT (1.5-30.4)

NÄTFISKE (HÖGST 4 NÄT)

100 €

ÅRSKORT (1.5-30.4)

NÄTFISKE (5–8 NÄT)

100 € + 20 € / NÄT

Det maximala antalet nät för fritidsfiske på Sundom delägarlags vattenområde är 8 st.

Nätfiske på Sundom delägarlags vattenområde skall utmärkas enligt gällande anvisningar. Fiske med nät som har mindre knutavstånd än 40 mm är förbjudet. Undantag görs för strömmingsfiske där den tillåtna maskstorleken är 16 - 22 mm. Sundom delägarlags fiskekort gäller inte för fiske på statliga, kommunala eller andra privata vattenområden. Den som fiskar på delägarlagets vattenområden ansvarar också för att följa eventuella fredningsbestämmelser.

Är du osäker på vilka övriga fiskekort du behöver? I så fall rekommenderar vi att du kontaktar din regionala fiskerihushållningscentral. Mer om detta hittar du här: ahven.net