Vattenbyggnad

Vattenbyggnadsarbeten

 

Sundom skärgård är med sin natur och närhet till bebyggelse en eftertraktat plats för rekreation. Samtidigt förändras skärgården på grund av bland annat landhöjning och sedimentering från nedbrutet organiskt material. Att bevara skärgården i det skick den är idag är därför en omöjlighet och naturen måste få ha sin naturliga förändring. Vissa åtgärder kan dock vara nödvändiga för att människan skall kunna samverka med naturen. Sundom delägarlag uppmuntrar och utför själv årligen vattenbyggnadsarbeten som:

 

  • Förbättrar vattenkvalit och vattengenomströmning
  • Bibehåller och förbättrar fiskens lekområden
  • Tryggar befintliga farleder och hamnar
  • Främjar möjligheterna tillfriluftsliv och fiske
  • Bevarar och förbättrar villalivet i Sundom skärgård
  • Inte skadar fredningsområden för fiske fåglar eller natur 

 

 Arbeten som utförs i vattendrag lyder i lagstiftningen under Vattenlagen 587/2011.

Vattenbyggnadsarbeten