Bildande av Sundom delägarlag

Sammanslagning av Sundom vattendelägarlag och Sundom samfällighet och ny styrelse

Nyhetsarkiv

11.11.2022
Bildande av Sundom delägarlag

Vid Sundom delägarlag för sammfällda områdes konstituerande stämma 3.8.2022 beslöts att Sundom samfälligheter och Sundom vattendelägarlag slås ihop till ett delägarlag. Till den nya styrelsen valdes Leif Sund (ordörande), Jan-Erik Backholm (vice orförande), Dan Falk (ekonomiansvarig), Olav Östergårds (sekreterare), Sven-Ola Hortans, Petter Höglund och Ben-Erik Nedergård.
Sammanslagningen innebär att de tidigare delägarlagens fastigheter för mark- och vattenområden slås ihop till en fastighet med fastighetsnummer 905-876-1-3.

Sammanslagningen innebär även att de gamla delägarlagens nätsidor innom kort upphör att fungera och en ny hemsida är som bäst under utveckling.