Fiskefredning

Fredning från fiske med nät mellan tiden 20.10-5.11.2023.

Nyhetsarkiv

20.10.2023
Fiskefredning

Under tiden 20.10-5.11.2023 fredas delar av de vattenområden som Sundom delägarlag förvaltar. Fredningen gäller för fiske med all typ av nät öster om "Lejden" (se blåa sträcket på kartan). 

Fredningens syfte är att trygga sikens vandring till och från lekområden. Delägarlaget kommer under denna period att utföra rutinkontroller och nät som lagts inom det fredade området dras upp.