Hur går man tillväga om man skall muddra?

Våra sidor om vattenvård har nu fått ett eget avsnitt för muddringar, Dessutom kan du anhålla om tillstånd via vårt formulär. Läs mer här

Nyhetsarkiv

02.06.2023
Hur går man tillväga om man skall muddra?

Börjar stranden bli grund och stenig? Muddringar på Sundom delägarlags vattenområden bör utföras höst- eller vintertid, men det lönar sej ändå att vara ute i god tid. Vill man vara säker på att hinna få pappersarbetet i skick för en muddring som skall utföras i höst, så lönar det sej att ha anmälan till NTM-centralen inlämnad innan semestern.

Läs mer om muddringar här och  lämna in en anhållan om godkännande av markägare.ifall du funderar på att muddra stranden eller deponera muddringsmassor på dellägarlagets mark.