Arrenden

Ägarbyte

Ägarbyte för byggnader med aktivt legoavtal

När arrendetagare har för avsikt att sälja sina byggnader på Sundom samfällighets arrendeområde måste försäljningen annonseras åtminstone i Vasabladet. Annonsen skall innehålla följande uppgifter:

Exempel:

Säljes villa (och andra byggnader) på legoavtalnsnummer XXXX på Sundom delägarlags område 905-876-1-3. Angående försäljningen kontakta: (Säljarens telefonnummer). För anhållande om arrenderätt, kontakta Sundom delägarlag: Telefon: 06 3571316 e-mail: sude@sundom.fi

Legoavtalsnummer

Använd kontrollerna i vyn för att zooma. Flytta runt kartan genom att hålla ned vänster musknapp och flytta musen.

Öppna full vy