Vattenvård

Vattenvård

Vattenvård

Till Sundom delägarlags uppgifter hör bland annat att upprätthålla land och vatten inom de fastigheter i Sundoms naturrika skärgård som hör till delägarlagets förvaltning. På så sätt främjas upprätthållandet av fiskens naturliga levnadsmiljöer och skärgårdens naturrikedomar. Via dessa länkar kan du läsa mer om vilka målsättningar vi har med förvaltandet av skärgården.